Archiwa tagu: Polska

Spożycie wina w litrach

na łeb w Europie. Jesteśmy pomiędzy Bialorusią, a Ukrainą. Kto to powiedział? Rzymianie? Grecy? „Tam gdzie wino, tam jest cywilizacja”. Całe 9 litrów cywilizacji.

wino_consumption

Sytuację ratują księża pijąc mszalne.

Świat według telewizji

W ostatniej serii amerykańska dobranocka opowiedziała historię kosmitów, którzy za pomocą gentryfikacji, modnych kawiarni i restauracji, drogich apartamentowców i sklepów ze zdrową żywnością próbują przejąć kontrolę nad ludzkością. Nie dzieje się to tylko w Stanach Zjednoczonych ale na całym świecie. I tu występuje również akcent polski – modna dzielnica 3km od Auschwitz z jakże zabawną nazwą.

au

I proszę zauważyć, że nie zapomnieli o kościele. (Nazwa w wolnym tłumaczeniu -historyczne nigdy więcej bu-bu).

Kubuś Puchatek rozsławia Polskę!

Z tym Kubusiem to jest tak, że jak ktoś zna angielski, to wie, że on nie ma płci – mówi na nagraniu jedna radnych.

Obojnak! – wykrzykuje po chwili inny polityk. A żeby jeszcze bardziej pogrążyć Puchatka, niektórzy zadali sobie trud i prześwietlili nawet życiorys jego twórcy.

winnie

EKSTRA! EKSTRA! Kto chce zobaczyć pomnik kaczyńskiego w Dębicy?

Tutaj, tutaj całość!

 

pomnik3

Polskie migawki

(…)nikt nie kwestionuje tego, jak policjanci zwracali się do zatrzymanego. A nazywali go „ciotą” i „pedałem”. Mówili, że „Bóg nie wpuszcza do nieba pedałów”, pytali: „Masz HIV czy AIDS?”

Sprawa została umorzona ze względu na brak dostatecznych dowodów przestępstwa.

Pozostała jeszcze możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Dwa tygodnie temu zajął się nim Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. I na pierwszym posiedzeniu (bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności) odrzucił główne zarzuty. Uznał, że nie doszło do przestępstwa. „Dla niektórych środowisk słowo » pedał «może uchodzić za obraźliwe czy poniżające, ale dla innych jest neutralnym, powszechnie używanym w życiu potocznym(…)

To uzasadnienie warszawskiego sądu nie jest odosobnione. W 2006 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu uznał, że porównanie homoseksualistów do nekrofilów, zoofilów i pedofilów nie jest poniżające, ponieważ odzwierciedla stan opinii publicznej. Z kolei rok temu w innej sprawie – o nazwanie uchodźców czeczeńskich przez funkcjonariusza straży granicznej „pasożytniczym ścierwem” – białostocki sąd uznał, że to nie wyzwisko, tylko zwrot powszechnie używany w literaturze.

Cytaty z (GW)

jebac

Napis na ekranie A4, Polska zdj. Samolot

Translation by Google:

(…) There is no denying that the policemen turned to the detainee. And they called him „fagot” and „fag”. They said that „God will not admit fags to heaven”, asked: „Do you have HIV or AIDS?”

The case was discontinued due to lack of sufficient evidence of a crime.

But there was still the possibility of bringing a private prosecution. Two weeks ago, case took over the District Court for Warsaw-Wola. And at the first meeting (without carrying out any procedures) rejected the main charges. It found that there was no crime. „For some social groups the word „fagot”could be regarded as offensive or demeaning, but for others it is a neutral, widely used in everyday life (…)

This justification Warsaw court is not alone. In 2006, the District Court in Poznan found that a comparison of gays to necrophiles, zoophiles and pedophiles is not degrading and it reflects the state of public opinion. In turn, a year ago in another case – naming Chechen refugees by the Polish border guard „parasitic scum” – Bialystok court concluded that it is not an insult, only term widely used in the literature.

Quotes from ( GW )

Amerykańskie służby podsłuchują Polaków już od 19 lat

Z okazji amerykańskiego Święta Dziękczynienia, życzymy pracownikom NSA i wszelkich agencji ICH bezpieczeństwa narodowego sukcesów w pracy, zaś naszym decydentom by smażyli się w piekle. Na wieczność.

Sami pozwoliliśmy im na wybudowanie tajnych instalacji Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. (NSA) może bezkarnie podsłuchiwać wszystkie rozmowy telefoniczne na terenie Polski – pisze ”Wprost”.

Screen Shot 2013-11-26 at 9.39.10 AM

Jak nie Ruscy to Jankesi, aleśmy se wolność wywalczyli. Sprzedali mój kraj i krzyczą o patriotyzmie.

Falandyzacja prawa trwa

Jak to w totalitaryźmie bywa.

„- Ja wiem, że istnieje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który może poddawać w wątpliwość konstytucyjność takich rozwiązań, ale myślę, że przy odpowiednio zręcznym sformułowaniu prawnym dałoby się to obronić, a pożytki społeczne są według mnie oczywiste – powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet w RMF FM, opowiadając się za zakazem zasłaniania twarzy podczas zgromadzeń publicznych”.

zdjęcie nowiny24.pl

zdjęcie nowiny24.pl

Falandyzacja prawa – stosowane w polskiej publicystyce pejoratywne określenie na niektóre próby interpretacji (wykładni) prawa bądź na usprawiedliwienie organów władzy, których postępowanie balansuje na granicy prawa. Określa się tak „naginanie” prawa, próby jego interpretacji w doraźnym interesie interpretatora.

Za 50 lat jak dobrze pójdzie…

Screen Shot 2013-11-08 at 11.11.14 AM

 

Landscape2

 

Z państw naszego regionu warto zwrócić uwagę na Czechy. Statystyczny Czech w ciągu najbliższego półwiecza ma być trzykrotnie bogatszy niż jest teraz. PKB na statystycznego Czecha ma przewyższyć polski wynik o ponad 10 tys. dolarów.

Naprawdę już czas zmienić klasę polityczną.

%d blogerów lubi to: